En komikers uppväxt: uppgift 4.

Dags för den fjärde och sista uppgiften! Denna uppgift är lite mer övergripande, så ta er tid när ni komponerar ert svar. Tänk på att vara tydlig, att motivera era funderingar och var inte rädda för att tolka texten och gräva lite djupare under ytan!

Uppgift 4: En komikers uppväxt är proppfylld av symbolik. Flera av metaforerna och symbolerna som Gardell använder sig av är återkommande. Er fjärde uppgift fokuserar därför på några av dessa metaforer och symboler. Välj en av följande tre uppgifter. Glöm inte att skriva vilken uppgift ni valt.

1. Djur.

”Sävbyholmsskolan var ingen läroanstalt. Den var ett slakthus”. (s. 221)

Gardell använder symboler kopplade till djur upprepade gånger i boken. Undersök detta närmare och analysera deras förekomst. Vilka exempel hittar du? När används djursymboliken? Vad tror du är orsaken? Symboliserar olika typer av djur olika händelser/personer?

2. Ängeln.

”Jag minns inte vår uppväxt i Sävbyholm annat än som en rysning, som om jag stod i en sammanbiten ängels väldiga och kalla skugga”. (s. 119)

Vid flera tillfällen dyker en ängel upp i romanen. Undersök och analysera ängelns närvaro. När dyker den upp? Vad tror du att den symboliserar? Vad i romanen bevisar din teori?

3. Kapitel 101. (s. 240-242)

Analysera symboliken i kapitlets parallellhandling. Vad händer i de olika delarna? Varför har Gardell valt att sammanföra just dessa händelser i samma kapitel?

Observera att deadline för uppgiften är nästa torsdag, den 5/5, kl. 17.00. Lycka till!

Annonser

14 kommentarer

Under Bokblogg, Svenska-9

Svenska, år 9: litteraturhistoria

Hörrni, jag snubblade över ett tv-program producerat av Utbildningsradion som heter Hej litteraturen! De har gjort ett program om var epok ni ska forska om, och dessa program ligger uppe på webben och kan kikas på när som helst. Om ni har tid/lust så är det nog en urbra start på ert arbete. Jag såg programmet om romantiken och tyckte att det var bra!

Klicka på respektive epok för att länkas vidare till programmet:

Upplysningen

Romantiken

Realismen

Arbetarförfattarna

Lämna en kommentar

Under år 9, Svenska-9

Svenska, år 9: litteraturhistoria

UPPGIFT

Du tillhör en grupp som ska forska om och sedan muntligt redovisa en period i litteraturhistorien.

Ni håller ett föredrag för klassen i slutet av vecka 19 och i början av 20. Föredraget ska vara 20-25 minuter långt.

Inför ert föredrag förbereder ni fem frågor på ert innehåll. Ni lämnar in frågorna till mig i samband med er redovisning. Ett urval av era frågor sammanställs till ett prov, som ni har i slutet på vecka 20.

Föredragets innehåll

Berätta om epoken; vad som är typiskt för den inom t.ex. konst, musik och litteratur. Fokus ska ligga på litterära verk samt dess författare. Läs och/eller visa textexempel. Använd er av olika hjälpmedel som till exempel projektor, OH, dvd, musik och bild.

Redovisningsdatum

Upplysningen: 9a 13/5, 9b 12/5

Romantiken: 9a 13/5, 9b 12/5

Realismen/naturalismen: 9a 16/5, 9b 17/5

30-tal/arbetarförfattarna: 9a 16/5, 9 b 17/5.

Det är viktigt att ni antecknar under föredragen. Era anteckningar är det material ni har att använda inför provet.

Provdatum: 9a 20/5, 9b 24/5

Lämna en kommentar

Under Svenska-9

Svenska 9b: bokcirkeln

Här är datumen för era bokcirkelsmöten.

Möte 1: torsdag 14/4 (s. 68)

Möte 2: tisdag 26/4 (s. 128)

Möte 3: tisdag 3/5 (s. 189)

Möte 4: tisdag 10/5 (s. 250)

Möte 5: torsdag 19/5 (bokens slut, s. 305)

Ni ska lämna in ert bokcirkelshäfte senast fredag 20/5. Ni kan lägga häftet i mitt fack. Om jag inte har ert häfte när jag kommer till skolan på morgonen måndag den 23/5 så kan ni inte bli betygssatta på uppgiften.

Lämna en kommentar

Under Svenska-9

En komikers uppväxt: uppgift 3.

Så är det dags för vår tredje uppgift. Notera att sista inlämningsdatum är på tisdag veckan efter påsklovet. Ni får naturligtvis disponera er tid som ni vill och lämna in den tidigare än så. Det är upp till er! Deadline är alltså på tisdag 26/4, kl. 17.00.

Uppgift 3: Jag har plockat ut tre citat från sidorna 128-189. Välj ett av citaten och reflektera kring det. Analysera dess betydelse – vad vill Gardell säga läsaren? Slå upp sidan som citatet är taget från och sätt dig in i sammanhanget. Ditt resonemang ska vara både specifikt (vad betyder citatet i sammanhanget det är taget ur) och allmänt (vad betyder citatet för oss läsare, i våra liv?). Inled ditt svar med att berätta vilket citat du valt.

Citat 1: ”Rädsla är något man lever med ensam.” s. 147

Citat 2: ”Och barndomen har ingen botten, oupphörligt slinter hon och tappar taget.” s. 163

Citat 3: ”Och inne i Juha gnager en förfärlig misstanke om att det är Judas han själv är lik, att han skulle kunna göra likadant”. s. 186

18 kommentarer

Under Bokblogg, Svenska-9

En komikers uppväxt: uppgift 2.

Nu är det dags för uppgift 2. Precis som förra gången får ni gärna spekulera och analysera. Visa gärna med citat eller referat att ni har belägg för era påståenden och funderingar. Veckans uppgift är lite ”bredare” och ni har möjlighet att fokusera på lite olika saker. Tänk på att det är du själv som bestämmer hur mycket du vill utveckla ditt svar och fördjupa din analys.

Uppgift 2: Du ska analysera Juha och skolan. Hur ser hans klass ut? Hur fungerar den? Vad kan du dra för slutsatser om lärarna? Om klasskamraterna?  

16 kommentarer

Under Bokblogg, Svenska-9

En komikers uppväxt: uppgift 1.

Elever i klass 9a! Nu är det dags för den första uppgiften i vårt bokbloggande. Svara så gott ni kan och läs gärna igenom de andras svar så att ni inte bara  upprepar det som redan sagts. Era kommentarer blir som ett samtal, där man fyller i och spinner vidare på det som redan sagts.

Ni får gärna spekulera och analysera. Visa gärna med citat eller referat att ni har belägg för era påståenden och funderingar.

Det är såklart viktigt att tänka på saker som stavning och interpunktion. Tänk på att era svar kan läsas av hela klassen. Försök att formulera er tydligt och ”läsarvänligt”. Läs igenom ert svar innan ni skickar det! 

Uppgift 1: Bokens huvudperson är Juha. Er uppgift är att beskriva och analysera karaktären Juha. Hur är han? Finns det något särskilt som slår er när ni läser om honom? Hurdan är hans familj, hur har han det hemma? Hur ser relationen med bästa kompisen Jenny ut?

19 kommentarer

Under Bokblogg, Svenska-9