Månadsarkiv: februari 2010

Engelska, år 9: Writing assignment

So. Now we’ve finished The curious incident of the dog in the night-time and it’s time for your final assignment. It goes something like this:

 Answer these questions. Be as specific as you can when explaining, as I am no mind reader (unfortunately). I am interested in your thoughts and opinions. Feel free to interpret and analyse the text, but don’t forget that the connection between your thoughts and the text always should be clear.    

1. Select at least three scenes that are comical in this novel. Defend your position. Are these same situations also sad? Explain.

2. How is Christopher different from a typical narrator / hero?

3. How important is the voice of Christopher as the narrator of this story? How would this story be different if it was told by a different character in the book – Siobhan or Christopher’s dad, for example? How would the story be different if it was written in a third person voice? What would be lost in such changes, what would be gained?

The deadline is Friday 12/3 (a whopping two weeks from now). If you want to e-mail it to me, that’s fine. Fan mail and writing assignments should be sent to: johanna.lindau1@utbildning.stockholm.se

Annonser

Lämna en kommentar

Under Engelska-9

Engelska, år 9: homework (kind of)

Dear friends,

I don’t mean to bury you in work or anything but please remember to grade the three essays I gave you so we can have a look at them together on Monday.

You have now finished all 3 reading homeworks for our book. Good job! We have our last book talk next Friday (Feb. 26th), so make sure you have finished the book by then.

Have a good weekend!

Lämna en kommentar

Under Engelska-9

Engelska, år 8: Canada

This is how we will work with the chapter about Canada:

 • Choose one of the four texts (The NHL, The unsolved mystery of…, Spirit bears, A tale of two Quebecs).
 • Read it through. Make sure you understand the whole text.
 • Do the exercises that belong to your text in your work book.

You will have some time during class on Monday to complete the exercises!

The homework for next Friday is to summarize your text and tell a small group of class mates about it. You will not be allowed to read from the text book, or even have your text book in front of you when you do this. That means: prepare carefully.

Lämna en kommentar

Under Engelska-8

Svenska, år 8: Argumenterande tal

Sista uppgiften i vårt lilla argumentationsmoment är att göra om era argumenterande texter till argumenterande tal.

Du ska hålla talet inför klassen. Skriv gärna ner vad du ska säga på små kort som du kan ha som stöd. Öva mycket så att du känner dig lugn och säker.

 

Uppgiften i korthet:

 • Ditt tal ska vara 3-5 minuter långt.
 • Ha en effektfull inledning. Fundera på hur du ska beröra åhörarna. Presentera ditt problem och huvudargument.
 • Tala om vad du har för andra argument och bemöt dem med motargument.
 • Gör en genomtänkt avslutning där du återigen beskriver ditt problem och huvudargument.

 

8 A: håller sina tal på onsdag och fredag.

8 B: håller sina tal torsdag och fredag.

Eftersom att alla inte kan hålla sina tal samma dag, så är det viktigt att du är beredd att hålla ditt tal under det första tillfället.

Lycka till!

Lämna en kommentar

Under Svenska-8

Engelska, år 9: Läxa, vecka 7.

Homework for Friday: a few words from the text The Informer, on page 63-65.

The words you have are: hollow, hiss, agreement, permanent, distinguish, participate, companion, atrocity, recruit, take a dislike to, set off, betray, kneecap, prepare, affect.

 

If you weren’t in class yesterday (say for instance that you were ill or perhaps chatting with the Minister of Integration and Gender Equality) then I suggest you read through the text as well!  

Oh, and don’t forget about reading homework 3! That’s also for Friday.

Lämna en kommentar

Under Engelska-9

Engelska, år 8: The red-headed league.

We will be performing The Red-Headed League on Monday, so show up with your scripts and be  prepared!

Lämna en kommentar

Under Engelska-8

Svenska, år 8: Argumenterande text

I dag började vi arbeta med våra argumenterande texter. Ni kommer att ha ytterligare en lektionstimme (8a: onsdag, 8b: torsdag) för att arbeta med dem, övrigt skrivande gör ni på egen hand. Deadline är på fredag nästa vecka!

Ni har alla fått papper med uppgiftsbeskrivning och betygskriterier. I kort ser uppgiften ut såhär:

Ni ska skriva en argumenterande text. Ni väljer själva vilket ämne/problem som ni vill skriva om.

 • Börja med att skriva en rubrik, t.ex: ”Jag tycker att…” och presentera ditt huvudargument.
 • Beskriv problemet och tala om varför det är viktigt.
 • Vilka argument har du för att det måste bli ändring på problemet? Minst tre argument bör du komma på!
 • Bemöt dina egna argument med motargument. T.ex: Det är viktigt att ha betyg från skolår tre eftersom barn och föräldrar då vet hur det går för barnen i skolan (= ditt argument). Det finns vissa som menar att betyg från skolår tre ökar pressen på barnen så att de mår dåligt och presterar sämre (= ett motargument). Då vill jag bara påpeka att alla undersökningar visar att barn som får betyg tidigt i skolan blir mer studiemotiverade (= ditt svar på motargumentet).
 • Gör en effektfull avslutning där du återigen upprepar ditt problem och ditt huvudargument.

 

Ett tips för att komma igång är att göra en kladd, en stomme av den text du lämnar in. Tänk på stommen som ett skelett! Skriv ner ditt ämne, bestäm dig för en tes (alltså ditt ställningstagande, det du tycker) och rada sedan upp tre argument följt av i alla fall ett motargument som du också svarar på. Sedan är det dags för dig att ”klä” skelettet i muskler och hud. Skriv en liten inledning, bind ihop argumenten till en löpande text, gör en avslutning.

Tänk på det vi har pratat om förnuft, förtroende och känslor!

Om du har med dig ett utkast av din text nästa lektion så kan du få feedback av mig och dina klasskamrater.

Lycka till!

Lämna en kommentar

Under Svenska-8