Månadsarkiv: november 2010

Engelska, år 9: Utprövning av nationella prov

Utprövning av nationella provet sker på följande tider och platser:

Tisdag, 08.20-9.30, sal H323 (läsförståelse)

Torsdag, 08.00-09.30, sal H323 (uppsats)

Ha med er penna och sudd. Ni får ta med er något att dricka. Om det är så att proven gör att ni får mer undervisningstid denna vecka än vad ni egentligen ska ha, så styr vi upp någon sorts kompensation!

Annonser

Lämna en kommentar

Under Engelska-9

Engelska, år 9: The Yellow Wallpaper

Vi har nu satt igång att arbeta med novellen The Yellow Paper. Det här har vi gjort hittills:

1. Ordlista I

2. Läst del 1 av novellen.

Vi diskuterade novellens första del, för att skapa en bättre förståelse för vad som egentligen hänt. Vi diskuterade utifrån tre punkter:

  • Huvudpersonen
  • John
  • Huset

Huvudpersonen

Vi kom fram till att det är en gift kvinna, och att berättelsen verkar vara ett brev som hon skriver. Vi tror att hon är psykiskt sjuk. Kanske är hon inte egentligen sjuk, men hennes man får henne att tro det ändå. 

John

Huvudpersonens man. Läkare. Han verkar inte tro på sin fru när hon berättar hur hon mår. Han vill inte att hon ska skriva, utan tror att hon blir sämre av det. Huvudpersonen misstänker att det är John som är orsaken till att hon är sjuk.

Huset

Ett stort, gammalt, spökigt hus omgivet av trädgårdar och skog. Huvudpersonen och John hyr huset. Den gamla barnkammaren spelar en stor roll i berättelsen, eftersom det är där vår huvudperson spenderar all sin tid. Barnkammarens fönster är gallerförsedda och det är här vi hittar tapeten som historian är döpt efter. Det är en ful, gul tapet med ett vulgärt och vräkigt mönster. Vår huvudperson ägnar en stor del av sitt brev åt att skriva om tapeten och hur den irriterar henne, och hur hon känner sig tvungen att följa tapetens mönster.

Efter vår diskussion fick ni i uppgift att sammanfatta novellens första del (Summary: part 1) på några rader. Har du inte gjort klart, så gör det på egen hand hemma. Du kan till exempel inleda såhär: ”The story is about…”

Sedan delade jag ut ordlista II och den andra delen av novellen. Läxa är att fylla i ordlistan och läsa del 2 tills onsdag nästa vecka (24/11).

Lämna en kommentar

Under Engelska-9

Klassikerarbetet.

Förhoppningsvis har alla kommit igång med klassikerarbetet nu. För säkerhets skull lägger jag in lite allmän info om arbetet här, ifall någon skulle råka tappa bort sitt papper eller så (som om!).

Deadline: fredag vecka 49. Tisdag, om ni vill att jag ska skriva ut åt er.

Arbetsbeskrivning: Under hösten ska du läsa en klassiker samt göra en väggtidning om din klassiker. Innehållet i väggtidningen kan delas in i fyra olika delar och den grafiska utformningen av de fyra olika delarna bestämmer du själv.

  • De fyra delarna:

1.  Författaren

Till att börja med ska du ta reda på fakta om författaren. Leta i uppslagsböcker, biografier eller i litteraturhistorieböcker.

Varför ska man kunna saker om författaren?

Jo, det är så att författarens liv på många sätt ligger till grund för de böcker han eller hon skriver. Antingen kan det vara så att författaren har mycket livlig fantasi och beskriver en helt annan verklighet än den han eller hon lever i, eller så är det så att författaren har levt väldigt nära historien, så som den berättas i boken. Om författaren är en deprimerad person kan man lugnt gissa sig till att hans eller hennes böcker är deprimerande eller kanske tvärtom. Böckerna är fulla av liv! Om författaren tycker att det är viktigt med rättvisa här i världen kan man anta att hans eller hennes böcker till stora delar handlar om rättvisa.

Ta reda på när författaren levde. Ta reda på viktiga händelser i författarens liv; jobb, giftermål, barn, resor, religiös eller filosofisk omvändelse, förlust av familjemedlemmar, livsavgörande händelser m.m.

2.  Andra böcker, typiska böcker

Ta reda på om din bok är typisk för den typen av böcker som författaren har skrivit. Om den skiljer sig från författarens andra böcker, hur kommer det sig? Vad är det som skiljer den från författarens andra verk? Kan den liknas vid andra böcker i en speciell genre (skräck, romantik, äventyr)?

3.  Recension av din bok

Recensera din bok. Vad handlar boken om? Gör en kort sammanfattning – ett referat – av handlingen. Med kort menas cirka fem rader.

Vem är huvudperson? Hur är boken skriven? Berättarjag – första eller tredje person? Mycket dialog? Mycket naturbeskrivningar? Mycket återberättande? Vilket tempus används mest? Sker handlingen i kronologisk ordning? Hur börjar boken – mitt i handlingen, med en fråga, från början eller med slutet? Finns det ”onödiga” avsnitt i boken? Finns det andra viktiga personer i boken? Vilken genre tillhör boken? Vad tyckte du om boken? Motivera din åsikt.

4.  Stil, genre, exempel ur texten, ordförklaringar

Den sista delen i klassikerarbetet ska innehålla ett exempel ur din bok som är typiskt för just din bok. Om din bok är romantisk och innehåller mycket dialog så ta exempel som innehåller just de delarna. Välj även ett avsnitt där det händer något speciellt i handlingen (helst inte slutet eller början). Är boken svårläst? Långa meningar och annorlunda meningsbyggnad kan göra boken mycket svårläst. Visa och berätta med tydliga exempel varför du tycker som du tycker. Förklara svåra ord, stryk under dina exempel i texten.

Ni ombads göra en individuell arbetsplanering för de nästkommande veckorna. Jag delade ut en stencil som ni kunde använda, den såg lite ut som ett kalenderblad. Den här stencilen är det viktigt att ni har med er till lektion, eftersom vi kommer att stämma av hur ni ligger till i er planering varje vecka.

Ni kommer ha sammanlagt 100 minuter lektionstid varje vecka att arbeta på. De resterande 60 minutrarna kommer vi att ägna oss åt annat. Hur ni vill disponera er lektionstid är upp till er. Viktigt: ni kommer inte att ha tillgång till dator under vår lästimme på 40 minuter. Ni kan använda den till att läsa (romanen eller material om författaren) eller till att skriva för hand.

Betygsmatris är utdelad. Har ni tappat bort den, be om en ny!

Lycka till!

Lämna en kommentar

Under Svenska-9